Zobacz naszą ofertę

1
1

Wibracje i drgania  mają negatywny wpływ zarówno na człowieka jak i na maszyny będące źródłem tych szkodliwych czynników.

Wibroizolacja układu drgań polega na minimalizacji amplitud drgań posadawianego urządzenia poprzez dodanie do jego konstrukcji dodatkowych elementów tłumiących – WIBROIZOLATORÓW.

Przykłady wibroizolacyjnego posadawiania

Wentylatora
Prasy mimośrodowej
wentylator1
plyta_posr1
więcej o posadawianiu

ZASTOSOWANIE wibroizolatorów zapewnia:

 • zmniejszenie wibracji, drgań i hałasu,
 • szybki, prosty montaż i precyzyjne poziomowanie,
 • łatwą zmianę lokalizacji urządzeń.

Skuteczne działanie wibroizolatorów uzależnione jest od doboru ich parametrów, w zależności od parametrów posadawianego urządzenia.

 

Do podstawowych parametrów należą:

 

Wibroizolator

 • zakres przenoszonych obciążeń,
 • częstotliwość drgań własnych,
 • sposób mocowania do posadawianego urządzenia.

 

Posadawianie urządzeń

 • całkowita masa urządzenia,
 • liczba punktów podparcia,
 • obciążenie przypadające na punkt podparcia,
 • prędkość obrotowa elementów wirujących.

SKUTECZNOŚĆ WIBROIZOLACJI

Najważniejszym parametrem mającym wpływ na skuteczność wibroizolacji jest stosunek częstotliwości siły pobudzającej urządzenie do drgań fwym, do częstotliwości drgań własnych wibroizolatora fwib.

Częstotliwość siły pobudzającej urządzenie do drgań fwym wynika np. z prędkości obrotowej elementów wirujących (wirnika wentylatora, silnika głównego, głównego wału napędowego).

Na poniższym wykresie przedstawiony jest wpływ stosunku fwym/fwib na skuteczność wibroizolacji.

NA WYKRESIE zaznaczono dwa obszary:

 1. Obszar rezonansu:
  urządzenie znajduje się w tym obszarze gdy stosunek fwym/fwib jest bliski jedności. Amplituda drgań ustalonych wzrasta wtedy wielokrotnie co może spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia,
 2. Obszar skutecznego tłumienia:
  aby urządzenie znajdowało się w tym obszarze należy dobrać wibroizoaltory w ten sposób by stosunek fwym/fwib był większy od 1,42. Największa skuteczność wibroizolacji (ponad 90%) ma miejsce wtedy gdy stosunek ten jest większy niż 3,5. Kolorem zielonym wykreślono krzywą przedstawiającą zależność pomiędzy procentową skutecznością wibroizolacji a stosunkiem fwym/fwib

Z powyższych rozważań wynika, że niewłaściwy dobór wibroizolatorów może doprowadzić do trwałego uszkodzenia posadawianego urządzenia. dlatego też, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości służymy fachową pomocą w zakresie doboru wibroizolatorów.

Korzyści wynikające ze stosowania wibroizolatorów naszej produkcji

 • zmniejszenie sił dynamicznych, przenoszonych z urządzenia na podłoże,
 • izolacja urządzenia od drgań przenoszonych przez podłoże,
 • obniżenie wibracji, drgań i hałasu w sąsiednich pomieszczeniach,
 • prosty montaż i precyzyjne poziomowanie maszyn i urządzeń,
 • niski koszt posadawiania urządzeń – wyeliminowanie głębokich fundamentów,
 • poprawa dokładności obrabianych powierzchni,
 • skrócenie czasu inwestycji poprzez szybkie uruchomienie urządzeń posadawianych na wibroizolatorach,
 • szybka i łatwa zmiana lokalizacji maszyn i urządzeń w przypadku zmiany profilu pracy.