Posadawianie pras z udziałem płyt pośrednich na wibroizolatorach płytowych typu GB-B lub GNNP-B

W przypadku posadawiania prasy w której występuje niekorzystny stosunek wysokości prasy do pola powierzchni podstawy lub środek masy jest przesunięty w bryle prasy, zalecamy zastosowanie płyty pośredniej.
Zadaniem płyty pośredniej jest zapewnienie stabilności posadowienia prasy oraz zwiększenie skuteczności wibroizolacji poprzez równomierne rozłożenie obciążenia na wszystkie wibroizolatory.
Na poniższych rysunkach przedstawiamy poglądowe szkice płyt pośrednich w przypadku pytań prosimy o kontakt.

Przykład zastosowania płyty pośredniej

plyta posrednia
Przykładowe szkice płyt pośrednich