Montaż wibroizolatorów płytowych B

Śruba 1 - do otworów nieprzelotowych gwintowanych,
śruba wkładana w tuleje wibroizolatora

gb gb gb

Kolejność operacji:

1. unieść maszynę

2. wkręcić śruby mocujące w gwintowane otwory w podstawie maszyny

3. wsunąć wibroizolatory pod cylindryczne końce śrub mocujących

4. opuścić maszynę wkładając cylindryczne końce śrub mocujących w tuleje wibroizolatorów

5. wypoziomować maszynę poprzez obrót śrub mocujących w lewo - podnoszenie w prawo - opuszczanie, poziomować równomiernie na wszystkich śrubach mocujących

6. zabezpieczyć wypoziomowanie maszyny poprzez zaciśnięcie na śrubach mocujących podkładki sprężystej, nakrętką kontrującą

7. sprawdzić wypoziomowanie maszyny po ok. tygodniu pracy i dokonać ewentualnej korekty poziomowania

Maszynę należy wypoziomować na minimalnej odległości od posadzki.

Śruba 2A - do otworów przelotowych niegwintowanych,
śruba wkładana w tuleje wibroizolatora

gb gb gb

Kolejność operacji:

1. unieść maszynę

2. wsunąć wibroizolatory z włożonymi śrubami mocującymi pod otwory w podstawie maszyny

3. opuścić maszynę wkładając śruby mocujące w otwory w podstawie maszyny

4. wypoziomować maszynę poprzez obrót dolnych nakrętek poziomujących w prawo - podnoszenie w lewo - opuszczanie, poziomować równomiernie na wszystkich śrubach mocujących

5. zabezpieczyć wypoziomowanie maszyny poprzez zaciśnięcie na śrubach mocujących podkładki sprężystej, górną nakrętką kontrującą

6. sprawdzić wypoziomowanie maszyny po ok. tygodniu pracy i dokonać ewentualnej korekty poziomowania

Maszynę należy wypoziomować na minimalnej odległości od posadzki.


Śruba 2A - do otworów przelotowych gwintowanych,
śruba wkładana w tuleje wibroizolatora

gb gb

Kolejność operacji:

1. unieść maszynę

2. wkręcić śruby mocujące w gwintowane otwory w podstawie maszyny

3. wsunąć wibroizolatory pod cylindryczne końce śrub mocujących

4. opuścić maszynę wkładając cylindryczne końce śrub mocujących w tuleje wibroizolatorów

5. wypoziomować maszynę poprzez obrót śrub mocujących w prawo - podnoszenie w lewo - opuszczanie, poziomować równomiernie na wszystkich śrubach mocujących

6. zabezpieczyć wypoziomowanie maszyny poprzez zaciśnięcie na śrubach mocujących podkładki sprężystej, nakrętką kontrującą

7. sprawdzić wypoziomowanie maszyny po ok. tygodniu pracy i dokonać ewentualnej korekty poziomowania

Maszynę należy wypoziomować na minimalnej odległości od posadzki.

Śruba 2B - do otworów przelotowych niegwintowanych,
śruba wkręcana w tuleje wibroizolatora

gb gb gb

Kolejność operacji:

1. unieść maszynę

2. wsunąć wibroizolatory z wkręconymi do oporu śrubami mocującymi pod otwory w podstawie maszyny

3. opuścić maszynę wkładając śruby mocujące w otwory w podstawie maszyny

4. wypoziomować maszynę poprzez obrót dolnych nakrętek poziomujących w prawo - podnoszenie w lewo - opuszczanie, poziomować równomiernie na wszystkich śrubach mocujących

5. zabezpieczyć wypoziomowanie maszyny poprzez zaciśnięcie na śrubach mocujących podkładki sprężystej, górną nakrętką kontrującą

6. sprawdzić wypoziomowanie maszyny po ok. tygodniu pracy i dokonać ewentualnej korekty poziomowania

Maszynę należy wypoziomować na minimalnej odległości od posadzki.

Śruba 2B - do otworów przelotowych gwintowanych,
śruba wkręcana w tuleje wibroizolatora

gb gb gb

Kolejność operacji:

1. wkręcić śruby mocujące do oporu w gwintowane tuleje wibroizolatorów

2. unieść maszynę

3. wkręcić wibroizolatory do oporu w gwintowane otwory w podstawie maszyny

4. opuścić maszynę z wkręconymi wibroizolatorami

5. zabezpieczyć skręcenie maszyny z wibroizolatorami poprzez zaciśnięcie na śrubach mocujących podkładki sprężystej, nakrętką kontrującą

Gniazdo - do osadzenia bolca gwintowanego

gb gb

Kolejność operacji:

1. unieść maszynę

2. wkręcić bolce w gwintowane otwory w podstawie maszyny

3. wsunąć wibroizolatory pod bolce

4. opuścić maszynę wkładając bolce w gniazda tulei wibroizolatorów

5. wypoziomować maszynę poprzez obrót bolcy w lewo - podnoszenie w prawo - opuszczanie, poziomować równomiernie na wszystkich bolcach

6. zabezpieczyć wypoziomowanie maszyny poprzez zaciśnięcie na bolcach podkładki sprężystej, nakrętką kontrującą

7. sprawdzić wypoziomowanie maszyny po ok. tygodniu pracy i dokonać ewentualnej korekty poziomowania

Maszynę należy wypoziomować na minimalnej odległości od posadzki.


Gniazdo - do osadzenia trzpienia gwintowanego

gb gb

Kolejność operacji:

1. unieść maszynę

2. wkręcić trzpienie w gwintowane otwory w podstawie maszyny

3. wsunąć wibroizolatory pod cylindryczne końce trzpieni

4. opuścić maszynę wkładając cylindryczne końce trzpieni w gniazda tulei wibroizolatorów

5. wypoziomować maszynę poprzez obrót trzpieni w prawo - podnoszenie w lewo - opuszczanie, poziomować równomiernie na wszystkich trzpieniach

6. zabezpieczyć wypoziomowanie maszyny poprzez zaciśnięcie na trzpieniach podkładki sprężystej, nakrętką kontrującą

7. sprawdzić wypoziomowanie maszyny po ok. tygodniu pracy i dokonać ewentualnej korekty poziomowania

Maszynę należy wypoziomować na minimalnej odległości od posadzki.