W celu dokonania optymalnego doboru wibroizolatorów należy ustalić:

  • całkowitą masę urządzenia,
  • liczbę punktów podparcia,
  • obciążenie przypadające na punkt podparcia,
  • prędkość obrotową elementów wirujących,
  • rodzaj mocowania wibroizolatora do posadawianego urządzenia.

Tabele doboru i danych konstrukcyjnych wibroizolatorów GRZYBKOWYCH.

Typ i wielkość wibroizolatora Zakres przenoszonych obciążeń osiowych [kg] Zakres częstotliwości drgań własnych [Hz] Minimalna procentowa skuteczność wibroizolacji przy danej częstotliwości wymuszenia wyrażonej w [Hz] lub [obr./min.]
50 Hz 3000 obr./min. 25 Hz 1500 obr./min. 16,6 Hz 1000 obr./min. 12,5 Hz 750 obr./min.
GM – A   4 – 24 9,1 – 5,96 97 88
GM – B 20 – 40 7,4 – 5,96 98 93
GM – C 35 – 60 6,9 – 5,96 98 93
GM – D 55 – 80 6,6 – 5,96 98 93
GM – E   75 – 130 7,0 – 5,96 98 93
GM – F 120 – 170 6,6 – 5,96 98 93
GMW – A 30 – 55 5,2 – 4,46 99 96 91
GMW – B 40 – 65 5,1 – 4,46 99 96 92
GMW – C   55 – 100 5,3 – 4,46 99 95 92
GMW – D   90 – 125 4,8 – 4,46 99 96 92
GMW – E 120 – 190 5,3 – 4,46 97 95 90
GMW – F 175 – 320 5,2 – 4,46 98 96 91
GD – A   70 – 130 5,0 – 3,95 99 97 93
GD – B 100 – 190 5,0 – 3,95 99 98 93
GD – C 170 – 280 5,0 – 3,95 99 97 93
GD – D 190 – 350 5,0 – 3,95 99 97 93
GD – E 270 – 480 5,0 – 3,95 99 96 92
GD – F 380 – 800 5,0 – 3,95 99 97 92
GDW – A   80 – 170 3,72 – 3,16 99 99 95 92
GDW – B 120 – 220 3,72 – 3,16 99 99 95 92
GDW – C 150 – 320 3,72 – 3,16 99 99 95 91
GDW – D 210 – 390 3,72 – 3,16 99 99 95 91
GDW – E 330 – 650 3,72 – 3,16 99 99 94 90
GDW – F   520 – 1000 3,72 – 3,16 99 99 95 92
rys1spacerrys2rys3
Typ i wielkość wibroizolatora Masa 1szt.[kg] Wymiary [mm] Rodzaj mocowania
H* D A B C d Trzpień** Gniazdo
MxL [mm] Mxg [mm]
GM 0,9 44 80 130 80 110 9 M12x80 M12x14
   GMW 1,0 59
GD 2,4 78 125 190 120 158 17 M16x100 M16x21
   GDW 2,9 108
©Wszelkie prawa zastrzeżone.
* przed obciążeniem
** możliwość wykonania śruby o innym gwincie M i długości L.

Charakterystyki obciążenie-ugięcie wraz z częstotliwościami drgań własnych wibroizolatorów grzybkowych.

GM GMW
gm GMW
GD GDW
GD GDW

TRZPIEŃ – poziomowanie urządzenia, montaż w otworach przelotowych niegwintowanych

gb gb

Kolejność operacji:

1. zakotwić wibroizolatory do posadzki lub zamocować do konstrukcji wsporczej w miejscu posadowienia urządzenia – zachować współosiowość trzpieni mocujących z otworami w podstawie lub ramie podporowej urządzenia

2. opuścić urządzenie wkładając trzpienie mocujące w otwory w podstawie lub ramie podporowej urządzenia

3. wypoziomować urządzenie poprzez obrót dolnych nakrętek poziomujących w prawo – podnoszenie w lewo – opuszczanie, poziomować równomiernie na wszystkich trzpieniach mocujących – zachować pionową pozycję trzpieni

4. zabezpieczyć wypoziomowanie urządzenia poprzez zaciśnięcie na trzpieniach mocujących podkładki sprężystej, górną nakrętką kontrującą

5. sprawdzić wypoziomowanie i pionowe ustawienie trzpieni mocujących po ok. tygodniu pracy urządzenia i dokonać ewentualnej korekty montażu

Urządzenie należy wypoziomować na minimalnej odległości od posadzki lub konstrukcji wsporczej, zachowując pionową pozycję trzpieni mocujących.

GNIAZDO – bez poziomowania, montaż w otworach przelotowych niegwintowanych

gb

Kolejność operacji:

1. zakotwić wibroizolatory do posadzki lub zamocować do konstrukcji wsporczej w miejscu posadowienia urządzenia – zachować współosiowość gniazd mocujących z otworami w podstawie lub ramie podporowej urządzenia

2. opuścić urządzenie na wibroizolatory i włożyć poprzez otwory w podstawie lub ramie podporowej urządzenia śruby mocujące z podkładkami sprężystymi w gniazda mocujące wibroizolatorów

3. skręcić urządzenie z wibroizolatorami śrubami mocującymi

Po skręceniu śruba mocująca nie może wychodzić z gniazda w głąb wibroizolatora – ograniczenie ugięcia, blokada wibroizolatora.